Dat slechts een deel van de operaties van Rosebel Gold Mines/Iamgold niet opereert, betekent grote verliezen voor het bedrijf en de staat Suriname. President Desi Bouterse betreurt de situatie zoals die zich nu voordoet bij Rosebel Gold Mines/Iamgold. Nadat alles in rustig vaarwater terecht leek te zijn gekomen en de bedrijfsleiding besloot de activiteiten te hervatten, was zij genoodzaakt deze wederom stop te zetten, zegt de president. Hij zegt het jammer te vinden dat alles in het water valt.

Publicidade

Vorige week was de Canadese goudmaatschappij genoodzaakt haar activiteiten in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill op te schorten. Dit gebeurde tien dagen nadat het werk wederom was opgestart sedert de stopzetting in juli toen er bij ongeregeldheden een porknokker was doodgeschoten. Het bedrijf kreeg dit keer te maken met een invasie van illegale mijnwerkers.

De president verwijst naar de maandenlange onderhandelingen met belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer opgestart konden worden en ook bewoners van omliggende dorpen de gelegenheid konden krijgen aan goudwinning te doen.

President Bouterse doet uit de doeken dat er zeker een maand met een team onder de radar is gewerkt aan het oplossen van de situatie na het incident in juli. Onder meer de ministers van Justitie en Politie en Natuurlijke Hulpbronnen alsook kapiteins van omliggende dorpen zijn ter zake bij elkaar gekomen. Er zijn hierbij volgens de president gesprekken gevoerd met vrouwen en jongeren van omliggende dorpen, ondernemers, het oude en het nieuwe team van Makamboa en het traditioneel gezag van de dorpen zelf. “We hadden een beeld van wat er moest gebeuren,” aldus het staatshoofd, dat aangeeft dat er heel uitvoerig is gesproken en uit deze gesprekken plannen zijn gerold.

Iamgold toonde zich ook bereid deze plannen te financieren. Al met al is er samen met de lokale gemeenschap gewerkt aan een oplossing, waarbij vooral het vraagstuk van werkgelegenheid voor de dorpelingen voorstellen zijn gedaan. Voor wat het weder opstarten van de activiteiten door de multinational betreft, was ook in samenspraak met de lokale bevolking besloten dat er veiligheidspersoneel rond de putten geplaatst zou worden. Het ging in het bijzonder om de Royal Hill-pit als een van putten waar het storm liep met porknokkers.

Foto: Archief LPM News

Comentar

Comentar