— Foto: Volkscommunicatie

Een groep werknemers van Greenheart Suriname N.V. heeft dinsdag overhandigd aan de vicepresident Ronnie Brunswijk. Middels deze petitie wordt dringend de aandacht gevraagd van voor de ongewenste situatie waarin een groep werknemers van Greenheart Suriname NV is komen te verkeren.

Aan 22 werknemers van Greenheart die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van bedrijf en wel in de zagerij te Apoera, is na een dispuut over adequate beschermende stofmaskers voor de uitoefening van hun werkzaamheden, de toegang tot het werk ontzegd. De werknemers die dit eisten mochten de bedrijfslocatie niet meer betreden, vervolgens heeft het bedrijf aan deze groep werknemers een éénzijdig opgestelde beëindigingsovereenkomst aangeboden, met de mededeling dat er ontslag zal worden aangevraagd voor degene die niet binnen 48 uur ondertekent voor beëindiging van de dienstbetrekking.

Publicidade

Nadat bemiddelingspogingen van de vakbond, de Greenheart Group Werknemers Organisatie, GGWO, ook niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd, is door de werknemers bijgestaan door de GGWO, een kortgeding aanhangig gemaakt. De rechter heeft op 8 oktober jongsleden Greenheart Suriname N.V. veroordeeld onder andere te betalen het loon vanaf mei 2020 tot aan de dag van de rechtsgeldige beëindiging van de dienstbetrekking. Ondanks dit vonnis weigert de werkgever Greenhart, het vonnis uit te voeren en het ingehouden loon uit te betalen.

Comentar

Comentar