— Foto: KPS

De groep landbouwers, vissers en sluiswachters worden alsnog in het digitaal Covid dispensatie bestand opgenomen, zodat zij hun werkzaamheden zonder stagnatie kunnen voortzetten. Het Covid-19 Coördinatie Team van het Korps Politie Suriname (CCT-KPS) heeft gisteren een vruchtbaar gesprek gehad met alle Districtscommissarissen in geheel Suriname. Tijdens dit gesprek zijn alle onduidelijkheden met betrekking tot dispensatieaanvragen besproken en weggecijferd.

Voor een vlot verloop van de verdere samenwerking zijn er afspraken gemaakt tussen de politie, de districtscommissarissen en vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Publicidade

Het CCT-KPS heeft eerder bekend gemaakt  dat spoed aanvragen voor dispensatie via de nummers 8151555 en 8413535 kunnen geschieden. De afhandeling van deze verzoeken zal door een groep speciaal aangewezen politieofficieren geschieden. Onder spoed aanvragen wordt gerekend een situatie of omstandigheid welke niet te voorzien was. In dit geval zal het karakter hiervan urgent moeten zijn, waarbij uitstel niet te rechtvaardigen is als het een economische dan wel medische schade kan veroorzaken.

Comentar

Comentar