De regering van India heeft 350.000 US dollar ter beschikking gesteld voor de restauratie van het mortuarium van het ’s Lands Hospitaal. Een deel hiervan zal aangewend worden voor de verbetering van de apparatuur en de koelcellen.

 

Publicidade

In april deed de Surinaamse ambassade in New Delhi, India het verzoek bij de Indiase regering om financiële. En in november keurde de Indiase regering de aanvraag goed. Het geld zal in twee delen aan het’s Lands Hospitaal worden uitbetaald, waarvan de eerste in januari 2015 door de Indiase ambassade in Paramaribo namens de Indiase Regering gedaan zal worden.

 

Indien het rehabilitatieproject in maart 2015 voor het grootste deel klaar is, zal het tweede deel van het bedrag uitgekeerd worden door India.

Comentar

Comentar