Het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS) heeft opgetekend dat de consumentenprijzen in de maand maart ten opzichte van de maand februari van dit jaar stabiel zijn gebleven.

Er is 0.0% inflatie binnen een maand opgetreden en wel van 1 maart tot en met 29 maart. Als de maand maart 2019 vergeleken wordt met maart 2018 dan zien we dat de consumentenprijzen gemiddeld met 4.2% gestegen zijn, meldt het ABS. De prijzen vergeleken van februari 2019 ten opzichte van februari 2018 zijn gestegen met 4.3%.  In december 2018 zijn de prijzen in vergelijking met 2017 met 5.4% gestegen. Het jaargemiddelde inflatie over het jaar 2018 kwam op 6.8%.

De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. Er  zitten 316 items in Surinames CPI-pakket en prijsopnames worden verricht bij een totaal van circa 630 meetpunten.

Foto: Archief LPM

Comentar

Comentar