Op 24 en 25 juni is een gecombineerde activiteit uitgevoerd te land en te water en wel in het district Brokopondo. Het doel was voornamelijk het registreren van de verschillende economische activiteiten.

Tevens is er controle verricht ten aanzien van de correcte naleving van de accijnswetgeving. Hierbij is een groot aantal sigaretten in beslag genomen.

De directeur der Belastingen geeft aan dat de belastingafdrachten vanuit Brokopondo niet in verhouding zijn tot de aard en omvang van de economische activiteiten, die daar ontplooid worden.

Om de belastingbijdragen en de economisch activiteiten in evenwicht te brengen heeft men gekozen voor een gecombineerde aanpak waarbij zowel de Douane als de Inspectie der Directe Belastingen betrokken waren.

Comentar

Comentar