Mulher pula de carro em movimento, após tentativa de estupro. — Foto: Luiz Paulo

De politie zal optreden tegen verkeersdeelnemers die onbevoegd gebruik maken van sirenes of meer tonige hoorns Gebleken is dat burgers sirenes of meer tonige hoorns aan hun auto’s bevestigen die gelijksoortige tonen produceren zoals gebruikelijk is bij politievoertuigen. De sirenes of meer tonige hoorns installeert men aan hun voertuigen blijkbaar om voorrang af te dwingen bij andere weggebruikers op de openbare weg.

De wet is duidelijk op dit stuk en geeft aan dat alleen aan voertuigen van de politie, de brandweer en de ambulances het is toegestaan met sirenes of meer tonige hoorns op de openbare weg te rijden. Burgers die zich schuldig maken aan dit onmaatschappelijk gedrag, moeten beseffen dat zij de vrijheid en de veiligheid van het verkeer zonder noodzaak belemmeren of dat zij de veiligheid op de weg in gevaar brengen.

De politie zal bij constatering van dit gedrag de bestuurder van het voertuig bekeuren en ertoe overgaan het voertuig voor herkeuring in beslag te nemen. Dat voertuig zal met behulp van een sleepwagen worden gebracht naar de herkeuringslocatie. De sleepkosten zullen voor rekening zijn van de houder of eigenaar van het voertuig.

Op ondernemers en handelaren doet de politie een beroep om mee te helpen aan het verhogen van de verkeersveiligheid en wel zodanig dat sirenes en meer tonige hoorns niet in handen komen van personen die daar oneigenlijk gebruik van willen maken.

Comentar

Comentar