President, tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, heeft vandaag met verschillende maatschappelijke groeperingen gesprekken gevoerd op het Kabinet. Winston Lackin, woordvoerder van de NDP, meld dat de boodschap uit de gesprekken is dat de NDP, als politieke organisatie die de meerderheid heeft gehaald bij de verkiezingen, behalve politiek draagvlak ook maatschappelijk draagvlak wil. De bedoeling is om een gemeenschappelijk nationaal beleid uit te voeren met zoveel mogelijk actoren uit de samenleving erbij te betrekken om te helpen nadenken, invulling geven aan het programma en deze uit te voeren.

Sigmund Proeve, DSB BANK,De Vereniging van Bankiers was als eerste aanwezig over de financiele situatie in het land. Volgens Lackin zijn er hele belangrijke voorstellen gedaan op onder andere het gebied van hervormingen van de belasting en transparantie bij overheidsbegrotingen. “Het financieel systeem van ons moet een fundament zijn voor het duurzaam helpen uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. Er zijn een paar concrete boodschappen gegeven aan de regering.”  Er is aangegeven dat Belangrijk is dat er niet meer uitgegeven kan worden dan je verdiend, maar ook dat er gezamenlijk gekeken moet worden wat er nu gered moet worden verteld Lackin. Ook is over het voornemen om het bestel te gaan veranderen van zeventien naar veertien Ministeries besproken.

Publicidade

Als tweede was de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan de beurt die beloofd heeft concreet voorstellen te overhandigen aan de regering om het de factor bedrijfsleven en werkgelegenheid zo goed mogelijk te kunnen accomonderen.

Alle groepen hebben aangegeven hoe belangrijk het is om wetgevingsproducten in place te hebben om zodanig, voornamelijk transparantie en duidelijkheid voor alle betrokken partijen in place te hebben. Alle organisaties hebben gevraagd dat de regering aandacht schenkt aan achterstallige betalingen die er zijn bij leveranciers van produkten van de staat en voorsgtellen gedaan hoe dit aan te pakken. Men wil gezamenlijk kijken naar de beste oplossing in deze overgangsperiode. In anderhalf tot twee jaar zullen we volgens de economisten binnen een beter en staibeler beeld van onze economie hebben zegt Lackin.

Ravaksur heeft de regering verzocht om onder andere na te gaan als regering hoe het mileu van de werkgever en werknemers te veranderen. Ze hebben heel concrete vragen gesteld over technische zaken bij pensioenfondsen, AO’s en ondere andere de arbeidswetgeving.

Alle groepen hebben ook speciale aandacht voor onderwijs in het binnenland, kwaliteit van de leerkrachten en de proffesionalisering van hun positie gevraagd. Allen zijn het eens dat educatie de hoogste prioriteit is omdat we moeten leven in een kennismaatschappij. Deze actoren zijn heel belangrijke speler om draagvlak te helpen vormen. “We weten dat we het niet alleen kunnen doen.” benadrukte Lackin.

Ook de religieuze organisaties hebben hun opvatting gegeven over hoe verder te gaan over de rol, bijdrage en hun zienswijze mbt het ontwikkelingsbeleid. Zij moeten schriftelijk hun aanbevelingen over morale, etische, religieuze en het behouden van de hoge graad van tolerantie in de samenleving doen.

Als laast kwam het jeugdparlement aan de beurt. Zij hadden concrete voorstellen om jongeren te beschermen en gaven aan hoe ze kijken naar de dienstplicht.

Comentar

Comentar