— Foto: CDS

De First Lady, Mellisa Santokhi heeft in verband met Divali een bezoek gebracht aan het district Saramacca op woensdag. In het bijzijn van de districtcommissaris Sherin Bansi Durga, hebben een aantal schoolkinderen de First Lady hartelijk ontvangen met elk een lotus bloem. De First Lady was er speciaal om het Divali feest in te luiden met een selecte groep senioren burgers.

Uit alle ressorten van het district zijn senioren burgers gehaald. Met in acht neming van Vovid 19 protocollen hebben de activiteiten plaatsgevonden. Het programma werd gestart door het zingen van het volkslied door de leerlingen van O.S. Jarikaba. Verder waren er toespraken van Pandita Narain, de districtscommissaris en de First Lady. Naast de toespraken was er een dansoptreden. Pandita Narain heeft het gehad over de rol van Sita mata uit de Ramayana, vanaf de verbanning tot haar terugkeer naar Ajodhia en wat zij allemaal heeft ondergaan in het leven, en ook de vuurproeven die zij heeft moeten doorstaan, met deze woorden heeft zij een hart onder de riem gestoken van First Lady om het goede werk in dienst van de samenleving te blijven doen en de President te blijven ondersteunen.

Publicidade

Na haar toespraak overhandigde de First Lady presentjes aan de senioren burgers, hierbij kreeg ze ook de zegeningen en werd haar de moed ingesproken door hun om het goede werkt voort te zetten. Het officieel gedeelte werd vreugdevol afgesloten door het gezamenlijk aansteken van de Dia op het Monumentenplein te Groningen.

Comentar

Comentar