FSA heeft op uitnodiging van de partijen een bespreking (zoommeeting) gehad met de 4 voorzitters van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL respectievelijk Chandrikapersad Santokhi, Ronny Brunswijk, Gregory Rusland en Salam Somohardjo. De FSA is een apolitieke organisatie en heeft tot doel de belangen van de verschillende agrarische (sub)sectoren te behartigen en een schakel te zijn tussen deze (sub) sectoren en de beleidsmakers.

De FSA heeft in hoofdlijnen haar visie aangegeven aan de politieke partijen, waarbij zij een samenwerking voorstaat tussen de private- en pubieke sector middels een Public-Private Partnership. Enkele aandachtpunten van de FSA voor de komende periode zijn onder andere continuering van goed beleid en verdere verbetering hiervan, versterking van LVV en de opzet van solide instituten (agrarische kamer, productschappen, waterschappen, marketingbureau & trade and business center, agrarische financieringsinstelling).

Publicidade

De FSA is van oordeel dat goed financieel-economisch beleid essentieel is voor goed agrarisch ondernemerschap. Zij zal het overheidsbeleid kritisch volgen ter ontwikkeling van de agrarische sector. De voorzitters van de samenwerkende partijen hebben aangegeven de punten aangedragen door de FSA mee te nemen in de samenstelling van het nieuw regeerprogramma.

Foto: VHP

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar