Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft dinsdag de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie naar de economische potentie van de export van Surinaams zoetwater in ontvangst genomen.

Hij kreeg het rapport overhandigd door John Goedschalk, directeur van natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CIS). CIS is een van de opdrachtgevers van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door een internationaal adviesbureau en dat zich met name richt op de economische levensvatbaarheid van bulk zoetwaterexport. In het onderzoek wordt geconcludeerd, dat het mogelijk is om ons rivierwater winstgevend te exporteren naar landen met zoetwaterschaarste in het Caribisch gebied.

Uit het onderzoek is gebleken, dat de Caribische eilanden de meest voor de hand liggende afzetmarkt voor Surinaams zoetwater zijn. Er is door de onderzoekers een bezoek gebracht aan Barbados, waarbij onder meer gesproken is met de Minister van Handel en Industrie van het eiland. Deze bewindspersoon heeft bevestigd, dat Barbados reeds te kampen heeft met een zoetwatertekort en dat er de behoefte bestaat om hun waterbronnen te diversifiëren. Het importeren van Surinaams zoetwater beschouwt Barbados zeker als mogelijkheid.

Comentar

Comentar