Er heeft gisteren de eerste monitoring- en evaluatiebijeenkomst van het technische samenwerkingsprogramma Brazilië – Suriname plaatsgevonden. Bij de bijeenkomst waren diverse personen vertegenwoordigd vanuit de diverse ministeries en instanties. Om te participeren aan de bijeenkomst is een delegatie bestaande n technische deskundigen vanuit Brazilië afgereisd naar Suriname. De delegatie staat onder leiding van Maria Augusta Montalvão Ferraz, algemeen coördinator van Latijn Amerika, het Caraïbisch gebied en Europa van de Brazilian Cooperation Agency (ABC).

Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar geeft aan dat deze werkgroep die ABC heeft afgevaardigd van essentieel belang is omdat Suriname een van de landen is met wie Brazilië de meeste coöperatie projecten en samenwerkingsovereenkomsten heeft. Daarnaast is Suriname gecommitteerde aan de overeenkomsten en coöperaties die zij is aangegaan. Brazilië zou de projecten niet implementeren als Suriname niet serieus was en niet bereid was hard te werken geeft de ambassadeur aan. Hij voert verder aan dat er nu al gekeken wordt naar gebieden waar er nog meer samengewerkt kan worden. De verschillende gezamenlijke projecten hebben allemaal betrekking op het raamwerk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

De samenwerkingsverbanden zijn op diverse gebieden zoals het schoolvoeding project legt de ambassadeur verder uit. De bilaterale samenwerking tussen Brazilië en Suriname is gestoeld op wederzijdse voordeel, vertrouwen en vriendschap. De evaluatie werkgroep zal volgens hem een startpunt zijn voor implementatie van andere projecten.

Maria Augusta Montalvão Ferraz, geeft aan dat de bilaterale programma momenteel omvat 15 projecten die in verschillende fases bevinden. Zo zijn 8 projecten in de implementatie fase, 4 zijn in de fase om ondertekend te worden en 3 zijn recentelijk afgerond.

Comentar

Comentar