— Foto: Luiz Paulo

Naar aanleiding van de hoge rekeningen die klanten plotseling moeten betalen heeft N.V. EBS bekend gemaakt dat de meteropnames na enige maanden wederom oppakt wordt. Het is de bedoeling om dit op regelmatige wijze te doen plaatsvinden. Het is zaak dat N.V. EBS naar haar klanten toe zoveel als mogelijk de rekening opstuurt die in lijn staat met het verbruik van de klant laat EBS weten.

Het weer regelmatig doen van meteropnames kan tot gevolg hebben dat elektriciteitsrekeningen lager of hoger kunnen uitvallen dan wat de klanten gewend zijn in de afgelopen 6 maanden. Doordat de meterstanden wederom frequenter worden opgenomen door de EBS, zullen de facturen een juiste weergave tonen van het elektriciteitsverbruik.

Publicidade

De EBS richt zich om maandelijks juiste rekeningen aan te bieden door regelmatig uw meterstand op te nemen; door toegang te hebben tot de meter; de klanten de mogelijkheid te bieden de meterstand zelf door te geven; bij afwijkingen de klanten in de gelegenheid te stellen om een reclame bij haar te deponeren.

De EBS doet een beroep op haar klanten om hun verbruik maandelijks ook zelf te monitoren en de meterstand conform het nieuwe opgave schema door te geven. EBS garandeert dat elke klacht of verzoek welke onder haar aandacht wordt gebracht in behandeling genomen wordt. Tevens zullen klanten gevrijwaard worden van incassokosten en het risico op afsluiting indien een klacht of verzoek bij ons nog in behandeling is.

Comentar

Comentar