Met het bezoek van de Boliviaanse president Evo Morales worden een drietal documenten getekend. Een heeft betrekking op het creëren van een institutioneel mechanisme voor politiek overleg. De ander heeft betrekking afschaffing van visa tussen de twee landen gaf Meriam Mac Intosh, Directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), te kennen.

De Boliviaanse president arriveert woensdag om 00.00 uur voor een kort bezoek naar Suriname. Mac Intosh haalt aan dat het bezoek gezien moet worden om de bilaterale en multilaterale banden te verbreden. Morales reist via Suriname door naar Rusland voor een topontmoeting met de Russische president Vladimir Putin. Morales was in 2013 in Suriname toen hij een Unasur staatshoofden bijwoonde waarbij Paramaribo als gastheer optrad.

Mac Intosh zegt verder dat Suriname op pad gaat met gelijkgerichte landen die kennis en ervaring met elkaar kunnen delen wanneer het betrekking heeft op de agrarische sector. Het streven is om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen. Suriname en Bolivia zijn diplomatieke betrekkingen aangegaan op 23 juni 1978. De niet-residerend ambassadeur van de Plurinationale Staat Bolivia, José Kinn Franco, had een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Bij deze ontmoeting waren de samenwerkingsgebieden De agrarische sector, natuurlijke hulpbronnen en mijnbouw besproken.