— Foto: Luiz Paulo

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee, heeft in zijn toespraak tijdens de Buitengewone Openbare Vergadering in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname stilgestaan bij ‘eenheid’. “We vieren onze onafhankelijkheid; onze Srefidensi. Een mooier woord voor onafhankelijkheid bestaat niet. Onder één vlag, de Surinaamse vlag, vieren we onze eenheid. Eenheid als volk, als natie. Eenheid in bestuur en eenheid in beleid. Eenheid in de doelen, die we stellen en met elkaar willen bereiken. Deze eenheid zal ervoor zorgen, dat de Surinaamse vlag steeds meer bekendheid zal verwerven in de wereld.”

Op Suriname rust de uitdaging om de eenheid, gekoppeld aan de verbroederingsgedachte, de basis te laten vormen voor duurzame groei en ontwikkeling van het land, zegt de parlementsvoorzitter. Volgens voorzitter Bee ligt de kracht van de natie in de diversiteit en verscheidenheid. “Die kracht is ongeëvenaard en excentriek; een eigenschap die wij als volk bezitten en moeten koesteren en zoveel mogelijk moeten uitbuiten.”

Publicidade

Verder zegt de voorzitter van het hoogste orgaan van staat, dat er nimmer ruimte mag zijn voor polarisatie. Aangezien er met veel verscheidenheid leiding wordt gegeven aan het land,  is het van eminent belang, dat iedereen beseft, dat ‘als we een verschil willen maken, iedereen als gelijkwaardig moet worden aanvaard. Als we ons samen sterk willen maken voor ons land, moet het verbroederingsbeginsel onze mantra zijn.’

Om verder gestalte te geven aan die eenheid moet eenieder ervoor waken om tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker te maken. Bij de herdenking van 45 jaar Srefidensi heeft voorzitter Bee opgeroepen, dat eenieder zich aan die gedragsregels en etiketten houdt en dat er met respect met elkaar wordt omgesprongen.

Comentar

Comentar