In het regeerakkoord van het nieuw kabinet komt meer aandacht voor de mens met een beperking.

De groep heeft gisteren een langdurig gesprek gehad met een delegatie van informateur Desi Bouterse. Daarbij zijn alle uitdagingen aan de orde gekomen waarmee deze speciale burgers door het leven moeten. De adviseurs van Bouterse: Errol Alibux, Jules Wijdenbosch en Lackin hebben aandachtig naar de mensen geluisterd en ook de geopperde voorstellen genoteerd.

Publicidade

De mens met een beperking heeft nog meer beperkingen in Suriname vanwege onder andere de sociale uitkering van SRD 350 dat bij lange na niet toereikend is om te overleven. Dit wordt onderkend door de adviseurs van Bouterse. Die zullen met de informateur in dialoog treden om een vriendelijker beleid te voeren naar deze groep mensen. Andere uitdagingen waarmee de mensen ook zitten zijn onder andere verhoogde stoepen en trappen die een onding zijn voor zij die slecht ter been zijn of zich in een rolstoel moeten voortbewegen.

In het nieuw regeerakkoord dat wordt voorbereid zal ook aandacht voor de mens met een beperking opgenomen worden.

Comentar

Comentar