De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is vaker genoodzaakt om de stroomvoorziening naar het gebied van de Nieuwe Charlesburgweg uit te schakelen, zodat de rehabilitatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden. In verband met de rehabilitatiewerkzaamheden van de overheid aan de Nieuwe Charlesburgweg is er een beroep gedaan op EBS om het distributienetwerk te verplaatsen laat het energiebedrijf weten.

Ook schade die bij graafwerkzaamheden door de aannemer is veroorzaakt, heeft geleid tot een groot aantal storingen in deze omgeving.

Initieel was het rehabilitatieproject opgedeeld in drie fasen van enkele kilometers. Er waren in verband met deze werkzaamheden drie uitschakelingen in dit gebied gepland door de EBS. Echter, de aannemer heeft besloten om in secties van 400 m te werken.

De EBS begrijpt de last die niet alleen huishoudens, maar ook ondernemers ondervinden door deze situatie en vraagt geduld van de gemeenschap van Charlesburg en omgeving, totdat de weg volledig is gerehabiliteerd. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van de aannemer, zijn er meerdere uitschakelingen ingepland voor de komende tijd.

Deze uitschakelingen worden zoals gebruikelijk vooraf bekendgemaakt via de EBS website (www.nvebs.com) en via Facebook.

Comentar

Comentar