— Foto: EOTI

De Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren Suriname (CVPS) heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) dringend aandacht gevraagd voor de problemen binnen de pluimveesector. De zorgpunten die de Vereniging tijdens de spoedmeeting op 10 augutsus 2020 naar voren bracht zijn: De gecreëerde overschotten van eieren en slachtkippen op de markt, de geimporteerde broedeieren, die als consumptie eieren op de schappen terecht komen en de oneerlijke concurrentie voor wat betreft de veevoer verkoop als ook de kwaliteit van het voer.

De pluimvee organisatie zegt dat ze de Surinaamse samenleving wil voorzien van goedkope eieren en kippenvlees. Dit is afhankelijk van de kostprijscomponent en voer is de grootste component (70%) daarvan. De CVPS-bestuursleden zijn daarom van oordeel, dat er controle zal moeten komen op het voer, omdat dit consequentie heeft op zowel de productie als eindproduct. Volgens dhr. Gilbert Graham, CVPS-voorzitter is ordening binnen de sector dringend noodzakelijk. ”Wij kunnen de Surinaamse gemeenschap voorzien van kip en ei. We hebben de capaciteit en de kennis daarvoor,” verzekerd Graham.

Publicidade

Minister Walden is de mening toegedaan, dat er gewerkt moet worden aan zelfvoorzienigheid voor wat betreft de producten, die geconsumeerd worden en dat het de bedoeling is dat de markt wordt voorzien door de locale boeren, wat zal resulteren in besparing op de valuta. “Het Ministerie staat voor hogere productie, het scheppen van arbeidsplaatsen, minder importen, geen tekorten op de markt en geen devaluatie.” De minister benadrukte verder dat de pluimveesector belangrijk is en moet bestaan, omdat die voorziet in eiwitten voor de gemeenschap. “Een gezonde economie, begint met gezonde mensen, en eiwitten zijn belangrijk voor de gezondheid,” voegde de minister aantoe.

Het ministerie van EOTI zal daarom in samenspraak met alle belangrijke stakeholders (de totale pluimveesector) werken aan een werkbare, logische en duurzame oplossing. Daar de problemen van deze sector ook het ministerie van LVV raken, is vanuit de CVPS voorgesteld om een werkgroep tussen de ministeries van EOTI en LVV samen te stellen, waarbij alle actoren erin vertegenwoordigd zijn. De aangedragen oplossingsmodellen kunnen worden besproken, zodat  zaken goed kunnen worden aangepakt. Het ligt in de bedoeling dat er volgende week een follow up aan deze meeting wordt gegeven.

Comentar

Comentar