Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

De Covid-19 situatie in Suriname is stabiel laat president Chan Santokhi weten. Het doet hem als staatshoofd goed om te kunnen stellen dat de integrale aanpak van de Covid-19 pandemie in Suriname haar vruchten afwerpt. De regering blijft de situatie monitoren. “Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten”, zegt de president. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen. Hieruit concludeer hij twee zaken te weten dat de getroffen maatregelen werken en dat de als burger zich houd aan de regels.

Vanwege het voornoemde heeft de regering besloten de getroffen maatregelen voort te zetten. De regering heeft een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en ziet dat de burger gehoor geeft daaraan. “Door onze positieve houding voorkomen wij samen een nieuwe golf van besmettingen”, stelt hij. De regering weet dat de maatregelen vaker als onsmakelijk en beperkend worden ervaren. Zij kan echter niet anders. Dit is het nieuwe normaal.

Publicidade

Santokhi geeft aan dat hij gezien heeft dat de afgelopen periode de protocollen goed worden toegepast. De controle op de naleving zal intensief worden voortgezet. Hierbij doet de regering een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om deze protocollen op de juiste manier te blijven volgen. Het Covid-19 Quick Response Team is inmiddels actief en treedt waar nodig handhavend op. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Waarnodig zijn er wel aanmaningen gegeven. De president benadruk dat er niet zal worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is.

Comentar

Comentar