Chan Santokhi — Foto: Luiz Paulo

De Covid-19 maatregelen die vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober gelden zijn ongewijzigd. Zo blijft het uitgangsverbod gesteld van 21.00 uur. Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten zei president Chan Santokhi tijdens een videoboodschap.

De algemene maatregelen blijven van kracht:

Publicidade
  1. Draag uw mond en neus bedekking.
  2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID afstand altijd in acht.
  3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Maatregel 1

Het Uitgaansverbod is ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2

Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan tien personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 (vijftig) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. 

Maatregel 4

Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden; onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten.

Maatregel 7

Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open. Mits zij beschikken over terrassen in de openlucht.

Verder zijn opengesteld;

recreatieoorden;

Casino’s;

gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

kansspelkantoren;

sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;

contact beroepen, zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops;

en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de covid maatregelen.

Maatregel 8

De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland.

Maatregel 9

Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van Zorg en Hoop door eventueel CASAS.

Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. Ingevolge daarvan de volgende toelichtingen.

  • De situatie is onder controle. Wij moeten echter waakzaam blijven. Andere landen die in deze fase zijn gaan verslappen kampen nu met een volgende golf van deze pandemie. Nederland is hier een voorbeeld van;
  • Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland, is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijk aard. In alle gevallen kan reizen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Zulks na overlegging van een negatieve realtime PCR test van maximaal 72 uur oud en 10 dagen quarantaine volgens de voorschriften van de Minister van Volksgezondheid. De precieze voorschriften zult u krijgen nadat u toestemming heeft gekregen om af te reizen.

Ten aanzien van de handhaving. Er is een Covid Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105.

Comentar

Comentar