Met Dag van de Arbeid, vandaag, staat de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja stil bij de effecten van het coronavirus op de economie en de arbeidsmarkt. Hij geeft aan dat deze immense crisis niet slechts impact heeft op de productie van goederen en diensten, maar ook op de vraag naar consumptie, investeringen en werkgelegenheid. Alle bedrijven, ongeacht hun grootte, staan ​​voor grote uitdagingen, vooral in specifieke sectoren zoals die in de luchtvaart-, toerisme- en horecasector, met een reële dreiging van aanzienlijke omzetdalingen, insolventie en banenverlies.

Het in stand houden van de bedrijfsvoering zal bijzonder moeilijk zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen. Door de noodzakelijke partiële Lock down, afsluiting van het luchtruim, grensafsluitingen, stillegging van het openbaarvervoer, sluiting van casino’s en quarantainemaatregelen kunnen bepaalde werknemers hun werk niet uitoefenen, wat een domino-effect heeft op de totale economie. Mede gezien de huidige onzekerheid en angst zullen consumenten het kopen van goederen en diensten zoveel mogelijk uitstellen waardoor ondernemingen, investeringen, aankopen van goederen, het bieden van diensten en het in dienst nemen van werknemers waarschijnlijk zo lang mogelijk voor zich zullen uitschuiven.

Publicidade

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar