Het concept uitleveringsverdrag Suriname-China is volgens de Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een wetgeving framework dat tot stand is gekomen en welke past in dit tijdperk, met het oog op internationale verdragen ter bestrijding van de criminaliteit. Een Surinaamse delegatie onder leiding van de pg en een delegatie vanuit China hebben gewerkt aan een concept uitleveringsverdrag voor beide landen.

Roy Baidjnath Panday – Procureur-generaal (Foto: Luiz Paulo)

Het verdrag betreft de uitlevering van personen die gezocht worden in zowel Suriname als in China. In het conceptverdrag rakende de uitlevering van personen die gezocht worden in beide landen is ook een passage opgenomen die het mogelijk maakt om gevonniste personen aan elkaar uit te leveren. Baidjnath Panday geeft aan dat het document aan wederzijdse autoriteiten wordt aangeboden teneinde na te gaan als het de informatie bevat die Suriname en China wensen. Hierna moeten de landen stappen ondernemen ter ondertekening en ratificatie daarvan. Beide delegaties hebben de wens uitgesproken om na dit verdrag van uitlevering samen te zitten om te werken aan een rechtshulpverdrag in strafzaken, gecombineerd met uitlevering geeft hij aan. “Beide landen kunnen voortgaan om verdachte personen van voornamelijk ernstige strafbare feiten te kunnen opsporen, vervolgen en berechten op elkaars territoir”, stelt Baidjnath Panday. Hij geeft verder aan dat met de ervaring Suriname heeft, dit als een unicum aangemerkt mag worden dat beide landen in ruim een volle dag de gelegenheid hebben gehad om door het concept verdrag heen te komen.

De delegaties hebben twee dagen, 3 en 4 juni, in ons land besteedt aan het tot stand brengen van het conceptverdrag.Op de tweede dag zijn de puntjes op de i geplaatst en de verhandelingen van beide dagen vastgelegd, zodat partijen zich daarin kunnen terugvinden”, zegt de pg. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie als ook de delegatieleider van China, Wu Haiwen, hoofd van de afdeling belast met uitlevering, zijn de mening toegedaan dat de werkrelatie tussen Suriname en China op justitieel gebied versterkt moet worden. Eén van de aandachtsgebieden binnen deze samenwerking is het personen- en goederenverkeer tussen beide landen. Tijdens een onderhoud op 3 juni tussen de bewindsman en Wu Haiwen is gekeken naar hoe de samenwerking, die er al bestaat, op een hoger niveau te tillen.

Foto: Juspol

Comentar

Comentar