Een Chinese delegatie van het Ministerie van Volksgezondheid van China bevond zich sinds zaterdag in Suriname om de mogelijkheid van de implementatie van de Chinese traditionele geneeskunde bij het Wanica Ziekenhuis te bekijken.  Het ligt in de bedoeling dat China zal inkomen met traditionele geneeskunde specialisten wanneer het ziekenhuis operationeel is. De primaire focus van de delegatie was Chinese medicatie en geneeswijze.

De delegatie kreeg een rondleiding bij het Wanica ziekenhuis en bij het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Jason van Genderen, project director regionaal ziekenhuis Wanica, legde journalisten voor dat de delegatie naast de rondleiding ook een infosessie heeft gehad bij het AZP om zo een beeld te krijgen hoe het gezondheidszorg in Suriname eruit ziet. De delegatie heeft eveneens diverse vergaderingen belegd met de directie van het AZP en de directie van het ministerie van Volksgezondheid. Het zijn vruchtbare gesprekken geweest waarbij Van Genderen uitkijkt naar de volgende stappen.

De ambassadeur van China, Liu Quan, gaf bij deze gelegenheid te kennen dat de missie zich in Suriname bevindt om de mogelijkheid te bekijken hoe China een bijdrage kan helpen leveren in de gezondheidssector van Suriname. Hij benadrukt dat gezondheid te maken heeft met de lokale gemeenschap. Hij hoopt dat er op een later stadium een overeenkomst bereikt kan worden. Momenteel betreft het consultatierondes waarbij de besproken aspecten van beide kanten eerst uitgewerkt moet worden.

China heeft momenteel in 56 landen gezondheid missies gaande waaronder in Barbados en Guyana. Het is geen nieuw fenomeen van China om gezondheid missies te sturen naar landen. De focus van deze delegatie was meer gericht op traditionele Chinese geneeswijze.

Foto: LPM

Comentar

Comentar