De voorzitter van de Vereniging van de Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) geeft aan dat de leden nog niet gerustgesteld zijn na een schrijven van de directie. Volgens de VRA zijn ze reeds zes maanden niet betaald voor de geleverde diensten vallende onder het Basis Zorgstelsel (BZSR). De directie echter heeft geen haast hiermee.

Maaltie Sardjoe, algemeen directeur van de RGD, heeft in een schrijven gericht aan de VRA geantwoord op de collectieve arbeidsovereenkomst 2014 en 2015. Volgens de directie moet de VRA zelf met voorstellen komen om met betrekking tot 2014 uit de impasse te geraken. Voor 2015 wil de directie op korte termijn (binnen een maand) samen met de VRA overeenstemming bereiken over een andere loonstructuur op basis van een door een consultant uitgebracht rapport.

Behalve meer tijd om het rapport te bestuderen alvorens te reageren op de gewijzigde salarisstructuur, wil de VRA afspraken maken met de RGD- directie en wil ze uiterlijk midden juli een concreet antwoord van de directie.

Comentar

Comentar