Na een paar jaar van de ergste economische recessie in onze geschiedenis is Brazilië weer op de goede weg. Belangrijke staatshervormingen zijn door de regering aan ons nationaal congres voorgelegd gaf de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguiar vrijdagavond te kennen tijdens zijn speech in Ballroom Torarica. In verband met 197 jaar onafhankelijkheid van Brazilië op 7 september werd er een receptie gehouden.

Ambassadeur Aguiar gaf verder aan dat een alomvattende hervorming van de sociale zekerheid al in de Tweede Kamer is aangenomen en zal binnenkort door de senaat worden goedgekeurd. Nieuwe wetgeving ter versterking van de corruptiebestrijding en een belangrijke fiscale hervorming worden ook in het parlement besproken. Dankzij een nieuw gezond economisch beleid heeft Brazilië afgelopen augustus de laagste rentevoet in zijn moderne geschiedenis bereikt. De jaarlijkse inflatie heeft ook het laagste niveau bereikt in de afgelopen twee decennia en de werkloosheid cijfers daalt. Deze nieuwe agenda zal de komende jaren meer publieke en private investeringen en hogere economische groei mogelijk maken, welke gericht is op het verminderen van sociale ongelijkheden en het nastreven van de duurzame ontwikkeling van Brazilië.

De bilaterale banden tussen Brazilië en Suriname hebben een bijzonder momentum doorgemaakt zegt de ambassadeur. Vorig jaar werd Suriname, het land in de hele wereld, waarmee Brazilië het grootste aantal overeenkomsten en technische samenwerkingsprojecten ondertekende. Verschillende daarvan worden al geïmplementeerd door experts uit beide landen.

Binnen de traditionele 36 jaar van uitstekende samenwerking op het gebied van defensie, blijven het Militaire Attaché afdeling en Braziliaanse militaire teams samenwerken met het Ministerie van Defensie. Ze werken momenteel samen aan de oprichting van een Militair Instituut in Suriname.

Foto: Archief LPM

Comentar

Comentar