Brazilië en Suriname hebben een goede samenwerkingsverband op diverse gebied. Brazilië biedt technische ondersteuning op diverse gebieden in het bijzonder op het gebied van defensie legt Braziliaanse ambassadeur Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto uit aan LPM News. De ambassadeur brengt ter herinnering dat vorig jaar Brazilië alleen ruim 14 bilaterale samenwerkingsovereenkomsten heeft getekend met Suriname.

PUBLICIDADE

De samenwerking is begonnen sinds de onafhankelijkheid van Suriname. Toen was er een overkoepelende overeenkomst getekend waarbij werd afgesproken dat beide landen op diverse gebieden zullen samenwerken. Op het gebied van defensie is er ruim 36 jaar een samenwerking waarbij er op regelmatige basis manschappen uit het Braziliaanse leger naar Suriname afreizen om technische ondersteuning te bieden in de vorm van onder andere trainingen. Ook personen vanuit de Surinaamse leger zijn afgereisd voor training en studie naar Brazilië.

De ambassadeur legt uit dat in Brazilië een speciale departement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brazilian Cooperation Agency, belast is met het coördineren van alle internationale samenwerkingsverbanden met de verschillende landen in de wereld. Brazilië heeft tal van samenwerkingspartners op diverse gebieden. Met Suriname heeft Brazilië door de jaren heen verschillende technische samenwerkingsverbanden opgebouwd on onder ander de agrarische sector, gezondheidssector, onderwijs en anderen.

Vorig jaar hebben er verschillende high level ontmoeting plaatsgevonden tussen beide land. President Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan Brazilië. De Buitenlandse Zaken minister van Suriname, Yldiz Pollack-Beighle, heeft eveneens een bezoek gebracht aan Brazilië vorig jaar. Drie minister van Brazilië hebben ook een bezoek gebracht aan Suriname. De high level ontmoeting hebben geresulteerd in het ondertekenen van een aantal bilaterale samenwerkingsovereenkomsten. Bilaterale technische projecten zijn toen gepresenteerd geworden waaraan gezamenlijk gewerkt zal worden. De ambassadeur brengt ter herinnering dat vorig jaar Brazilië ruim 14 bilaterale samenwerkingsovereenkomsten heeft getekend met Suriname.

Meer dan 15 technische samenwerkingsprojecten zijn ontwikkeld geworden voor implementatie. Drie van deze projecten die betrekking hadden op de gezondheidssector zijn verlopen.