Een 4-man tellende Braziliaanse missie van de Federal University of Vicosa uit Brazilië heeft een onderhoud gehad met Rabin Parmessar, minister van Landbouw, Veetelt en Visserij (LVV). Het in 2017 geschreven project “Consolidating and Broadening of Agroecological Zoning and Environmental Education in Suriname”, welke is goedgekeurd en nu wordt geïmplementeerd, is een product uit een bilaterale overeenkomst tussen Suriname en Brazilië.

Verder is uit deze samenwerking voortgevloeid dat 5 Surinaamse studenten een Bachelor en Masterstudie mogen volgen op de Federal University in Brazilië. De bewindsman geeft verder aan, dat aan de deskundige is gevraagd om te onderzoeken welke gewassen eventueel geplant kunnen worden in de gemijnde gebieden. De residerende Ambassadeur Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto was eveneens op het ministerie samen met de delegatie.

De delegatie die tot 9 september in Suriname vertoeft staat onder leiding van Minais Gerais. In verband met komende trainingen zal de delegatie met deskundigen van het ministerie van LVV-veldbezoeken afleggen van het westen naar het oosten. Daarnaast zullen ze ook gebieden in de kustvlakte en het binnenland, waaronder Atjoni bezoeken. De missie wilt hierdoor bekend raken met de verschillende bodemtypen en de diverse landschappelijke kenmerken. Aan de hand van de behaalde resultaten zal er gekeken worden naar de exacte trainingsperiode.

Deze missie zal samen met het ministerie van LVV-participanten trainen in dit project, dat twee doelstellingen te weten capacity building en Training of teachers. Bij capacity building worden ongeveer 30 mensen van verschillende ministeries getraind in geo-prossessing. Middels een speciaal programma zullen bodems in kaart worden gebracht, om vervolgens te kijken hoe deze bij de productie van voedsel en andere behoeften voor de gemeenschap op duurzame manier kunnen worden gebruikt.

Bij training of teachers worden leerkrachten van het mulo-onderwijs getraind in het kader van milieubewustzijn. In het bijzonder in gebieden die met kwik gecontamineerd zijn, zoals de illegale goudmijnen. Aldaar zullen monsters worden genomen, die vervolgens naar Brazilië gaan voor analyse.

Minister Parmessar is zeer verheugd met dit bezoek. Het uitdiepen van de relaties staat eveneens als belangrijk uitgangspunt van zijn uitgestippeld beleid aangemerkt. Suriname zal dankbaar gebruik maken van deze knowhow. Het personeel dat wordt getraind, moet verder instaat worden geacht om aan overdracht te doen.

Foto: NII LVV

Comentar

Comentar