De 14-jarige Fernando Moraes Dos Reis Pessenha heeft als bestgeslaagde van OS Geyersvlijt de Braziliaanse gemeenschap trots gemaakt. Hij heeft kunnen aantonen dat door hard werken je wel grote stappen voorwaar kan maken ondanks je de Nederlandse taal niet machtig ben. De toets was niet moeilijk zegt Fernando tegenover LPM News.

Fernando legt uit dat hij in Suriname is gekomen toen hij 8-jaar was. Hij werd in de derde klas geplaatst. Hij is twee keren blijvenzitten en is vanwege leeftijd overgegaan naar de vierde klas. Fernando geeft aan dat het in het begin moeilijk was omdat hij het Nederlandse taal niet goed kon praten noch verstaan. Toen hij in de vierde klas was ging het stukken beter en presteerde hij ook beter in de klas. “ Ik kon nog geen Nederlands goed praten maar ik verstond het wel een beetje”, zegt hij. Hierdoor kon hij de leerstof van de verschillende vakken beter begrijpen.

Hoe meer hij het Nederlandse taal begreep des te beter zijn schoolprestaties werden. Hij is zich van bewust dat het aanleren van een nieuwe taal niet makkelijk is maar het is hem wel degelijk gelukt. Hij kan Nederlands nog steeds niet zo goed praten maar hij blijft zich inzetten om het beter te doen. Fernando gaat nu naar de mulo en wil zich blijven inzetten om ook daar goede prestaties te leveren. Andere kinderen die ook in soortgelijke situatie bevinden als hij spoort hij aan om hun best te blijven doen.

Foto: LPM

Comentar

Comentar