Riad Nurmohamed — Foto: Luiz Paulo
Publicidade

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft gisteren de Werkgroep Bouwvergunningen geïnstalleerd. Volgens de minister is het probleem van bouwvergunning goed in kaart. Er zijn al basisdocumenten geformuleerd. Het gaat om procedures en wachttijden om een bouwvergunning te kunnen krijgen. De minister merkt op dat er heel veel gebouwd wordt en hij vraagt zich af als het ministerie zich echt moet gaan bezig houden met klachten over een schutting. Hij is van oordeel dat de bouwpolitie versterkt gaat moeten worden.

Riad Nurmohamed — Foto: Luiz Paulo

De minister is eveneens van oordeel dat als alles goed in place is dan kan de bouwpolitie optreden en de nodige boetes innen wanneer mensen tegen de regels bouwen. Ook is hij van oordeel dat de mensen goed geïnformeerd moeten worden wat wel en niet mag bij het bouwen. De minister geeft aan dat de bouwen aangepast moet worden aan de Covid-19 situatie. OW is de laatste tijden geconfronteerd met ondernemers die hun terras willen uitbreiden vanwege de Covid situatie.

Publicidade
Werkgroep Verkavelingen — Foto: Luiz Paulo

Het ministerie van OW gaat meewerken aan het tijdelijk uitbreiden van terrassen. Maar na de Covid-19 moet het wel terug naar de oude situatie.

Comentar

Comentar