— Foto: LPM News

Nadat ex-legerleider en ex-president Desi Bouterse zijn verklaring heeft voorgehouden aan de krijgsraad is hij getogen naar Ocer. Hij heeft de groep die hem heeft ondersteund in zijn tocht naar het Hof van Justitie vandaag, toegesproken. Hij heeft zijn dank uitgebracht aan hen. Een speciaal woord van dank ging uit naar de advocaten die hebben gewerkt aan ze zaak. Nadat de verklaring aan de aanwezigen werd voorgelezen, lichtte Bouterse toe dat het om een complexe zaak gaat.

De ex-legerleider vond het nodig dat de mensen omstandig werd geïnformeerd.  Een dag nadat de decembermoorden hebben plaatsgevonden, te weten 9 december 1982, heeft Bouterse als bevelhebber een onderzoek laten plegen. Het rapport met de nodige bevindingen heeft hij laten plaatsten in een kluis bij De Surinaamsche Bank. De rapport is volgens Bouterse plotseling verdwenen. Hij vraagt zich af waarom er nu na 23 jaar een onderzoek wordt gedaan terwijl de meeste mensen al overleden zijn en mensen niet meer bereikbaar zijn.

Irvin Kanhai — Foto: Luiz Paulo

Bouterse vraagt zich eveneens af waarom men niet gaat uitzoeken waar het eerste document is dat Bouterse heeft laten opmaken op de dag na de dramatische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Ook zijn raadsman Irvin Kanhai, heeft de menigte toegesproken. Hij heeft een korte uitleg gegeven hoe de zaak eruit ziet en verwacht kan worden.

Comentar

Comentar