Deze mijlpaal is volgens de president bereikt doormiddel de combinatie van zorgvuldige maatregelen én de inzet van het volk. Bouterse bedankt het volk van voor haar medewerking aan de door de regering uitgevaardigde maatregelen. Hij benadrukt echter wel dat Suriname nog niet is waar die moet zijn. Suriname bevindt zich in de CARICOM-categorie: “sporadische gevallen”. Dat wil zeggen dat Suriname nog niet 100 procent voldoet aan de criteria om alle maatregelen direct op te heffen. “Hoewel de cijfers ons hoopvol stemmen, moeten wij ons nu niet laten verrassen”, zegt de president.

De president geeft verder aan dat de waakzaamheid van de regering zich onverminderd focust op de grenzen. In het bijzonder is de oostgrens met Frans-Guyana, de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier, er één van grote zorg. De afgelopen 14 dagen heeft de regering de ontwikkeling van de situatie aan de grenzen gemonitord. Na inwinning van de adviezen van de WHO, de PAHO, eigen gezondheidsautoriteiten, als ook na afstemming met regeringsleiders van de CARICOM-landen heeft de regering alles in perspectief wat de kustvlakte betreft. Er is uiteindelijk besloten om aan een gefaseerde versoepeling te beginnen.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar