Informateur Desi Bouterse heeft vrijdag zijn oriëntatiegesprekken met strategische groepen in de samenleving voortgezet.

Hij sprak met onder andere de presidentiele commissies voor Volksgezondheid en Kinderarbeid.

Ook de Algemene Aannemers Vereniging (AAV) werd door de president gehoord over hun zienswijze als het gaat om de toekomst van het land. Het staatshoofd sprak verder met het Surinaams Olympisch Comité (SOC) en enkele vertegenwoordigers van de handel.

Die hebben allen de president erop gewezen rekening te houden met de moeilijke financiële situatie waarin het land verkeerd en er voor te waken dat er geen stilstand plaatsvind in de economische ontwikkeling. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat de productiesectoren verlamd en over de kop gaan, maar ook dat het land grote inkomsten derft.

Dinheiro, SRD, Moeda do Suriname,4De AAV heeft ook gewag gemaakt van de grote achterstand aan betalingen vanuit de staat. Volgens Anthony Wong, voorzitter van de AAV, bedraagt de schuld die de staat heeft bij leden van de AAV ruim SRD 200 miljoen. Op Bouterse is het beroep gedaan vaart te maken met de betalingen omdat de aannemers ten einde raad zijn en personeel moeten afvloeien om het hoofd boven water te kunnen houden. Zaken doen met de banken werkt intussen ook niet meer.

Comentar

Comentar