Ministerie van Binnenlandse Zaken — Foto: Luiz Paulo

De Algemene Personeelsbond Binnenlandse Zaken (APB) vind het diep trieis niet te spreken hoe de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, in zijn spreekbeurt op vrijdag 18 september in het parlement, persoonsgegevens, de zogeheten lijst van 400 Beleids Adviseurs van ambtenaren werkzaam op voornoemd ministerie heeft prijsgegeven en of uitgelekt aan een krant die het minuten daarna heeft gepubliceerd in de online versie van de krant. De bond is van mening dat de bewindsman met deze handeling, de werknemers, waaronder haar leden, ernstig heeft geschoffeerd.

De bond vindt het jammer dat de minister op zijn “lijst”, ook personen heeft opgebracht die behoren tot instituten die slechts administratief onder het ministerie ressorteren. Een bewindsman die ruim twee maanden aanzit hoort dit te weten gelet op het feit dat de minister omringd is door adviseurs die het ministerie door en door kennen.

Publicidade

Daarom vraagt de bond zich in gemoede af welk doel ten grondslag ligt aan het “bewust“ schenden van de privacy van ambtenaren en het verspreiden van onjuiste informatie. Als mocht blijken dat de minister uit is op persoonlijke aanvallen tegen haar leden, ziet de bond zich genoodzaakt al haar beschikbare instrumenten te gebruiken om haar leden ten volle te beschermen.

Comentar

Comentar