Publicidade

Naar verwachting zal deze aan het begin van de volgende maand sneltest voor Covid-19 mogelijk zijn. “Hierdoor kunnen we binnen 20 minuten de uitslag van een Covid-19 test hebben. Deze sneltesten kunnen eventueel op de luchthavens worden ingezet’’, gaf president Chan Santokhi tijdens zijn TV toespraak in het kader van de getroffen Covid-19 maatregelen.

De regering zal continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn. Het staatshoofd condoleerde mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan Covid-19. “Wij zijn ons ervan bewust dat de Covid-19 Pandemie ontwrichting brengt”, zegt Santokhi. De regering werkt hard aan het inzetten van de nodige middelen, die verlichtend kunnen werken.

Publicidade

Steun wordt gegeven waar dat nodig en doelmatig is. Vooralsnog wordt die steun gegeven in de vorm van pakketten. De regering zal spoedig overgaan naar een systeem waarin de burger meer keuzevrijheid heeft. De bestrijding van armoede in de samenleving blijft prioriteit.

Comentar

Comentar