Het komt voor dat een vergunninghouders in de horeca niet altijd de leiding geeft in de zaak en zich niet frequent in de zaak bevindt. De manager, chef of supervisor staat de vergunninghouder bij in diens afwezigheid als leidinggevende. Voor deze persoon dient de bijstandsvergunning te worden aangevraagd. Deze vergunning is ook gebonden aan een persoon en adres. Het heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en mag op elk moment worden ingetrokken op verzoek van de vergunninghouder.

Tijdens de inspectiewerkzaamheden bij de horeca door de bestuursdienst (BD) Paramaribo-Zuidwest, is gebleken dat managers, chefs of supervisors geen tussenpersoons- of bijstandsvergunning hebben. Een vergunning voor eet- en drinkgelegenheden is verbonden aan één persoon gebonden aan een adres. De vergunninghouder dient ter plekke te zijn tijdens de controle door de BD. Indien die niet ter plekke is, is degene die een tussenpersoonsvergunning heeft, de bevoegde persoon met wie de BD zaken kan bespreken.

‘De vergunning van de warung staat op mijn moeder’s naam. Ik draai de warung. Ik wist niet dat ik een tussenpersoonsvergunning moest hebben’, zei de manager van een warung in het ressort Pontbuiten waar de BD controle uitvoerde. De BD Paramaribo-Zuidwest heeft de afgelopen dagen haar controle opgevoerd. Zij zijn diverse horeca’s binnengevallen in het ressort Zuidwest. Warungs, restaurants, bars, kantines en ook de barbeque- en worststands worden gecontroleerd op hygiëne en voedselveiligheid, welke staan op de vergunning.

Publicidade

De BD controleert in en rondom het gebouw, vooral de keuken. De op de vergunning genoemde voorschriften, worden helaas door sommige ondernemers niet nageleefd. Daar waar naleving van de voorschriften te wensen overlaat, worden ondernemers in de gelegenheid gesteld zaken in orde te maken. Zij krijgen een oproepingsbrief met de opsomming van niet nageleefde voorwaarden. In het uiterste geval, waar onder andere ongedierten en of hun uitwerpselen zijn aangetroffen, gaat de BD over tot sluiting van de zaak.

‘Wij mogen niet sollen met de voedselveiligheid’, aldus Konrad Acton, Districtssecretaris (DS) Paramaribo-Zuidwest. Hij geeft verder aan dat ook de houders van verkoopstandjes van onder andere landbouwproducten, bloemen, krabben, vis, worst en schaafijs, toestemming dienen aan te vragen bij het Districtscommissariaat van dat ressort. De BD Paramaribo-Zuidwest gaat verder met haar controlewerkzaamheden. Dagelijks worden teams ingezet in verschillende buurten in dat ressort.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar