— Foto: CDS

Tijdens de afstemmingsvergadering heeft luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen een presentatie verzorgd. Het is gebleken dat grote aantallen personen de oversteek bij de oostgrens doen, dit ondanks de gesloten grenzen. Het gaat deels om personen die vanwege economische activiteiten alsook kinderen die vanwege het onderwijs noodzakelijkerwijs de oversteek moeten doen. Kioe A Sen heeft tijdens de presentatie ook een raamwerk gepresenteerd hoe de instanties gezamenlijk zullen optrekken in de strijd tegen COVID-19.

De overheid heeft slechts de intentie om in het kader van de COVID-19-crisis de grens te bewaken en het verkeer dat noodzakelijkerwijs plaatsvindt, te reguleren. In dat kader hebben verschillende overheidsinstanties zich op het ministerie van Defensie, tijdens een afstemmingsvergadering, gebogen over de situatie bij de oostgrens. Het is de bedoeling om in het kader van de grensbewaking en de Covid-19-beheersing de samenwerking tussen diverse instanties te verscherpen. Het is geenszins de bedoeling om economische activiteiten stop te zetten.

Publicidade

“Wij willen niemand onaangenaam zijn, maar het gaat er in het bijzonder om dat wij een goede COVID-19-beheersing hebben”, zegt minister Krishna Mathoera van Defensie tijdens de meeting, op vrijdag 8. De bewindsvrouw verwacht met het verscherpen van de samenwerking tussen de instanties, betere resultaten voor wat betreft de regulering van het verkeer over de oostgrens, criminaliteitsbestrijding en de Covid-19-beheersing. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken dat heel wat mensen die de oversteek doen, niet langs de immigratiedienst gaan.

Comentar

Comentar