Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, gistermorgen een uitgebreid gesprek gehad met de Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies en of richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”.

De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.

Publicidade

Beeld: Apintie TV

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar