Naast een op dinsdag 23 september benoemde Onderraad van ministers die belast zal zijn met de coördinatie van de bestrijding van Chikungunya-epedimie, zullen de ministeries van Volksgezondheid, Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Onderwijs & Volksontwikkeling, het NCCR en een college van districtscommissarissen helpen bij de aanpak van deze epidemie.

Waarnemend minister van Volksgezondheid, Ashwin Adhin, heeft tijdens de speciale vergadering van de vaste assembleecommissie van Volksgezondheid aangegeven wat er gedaan zal worden. Zo zal er direct een intensieve mediacampagne opgezet worden om de samenleving zo goed mogelijk voor te lichten. Ook zullen er clips in alle gangbare talen worden gemaakt. Verder komt er in de kranten een speciale katern met informatie over chikungunya, hoe de muskiet en larven bestreden moeten worden, alsmede wat mensen moeten doen die besmet zijn met het virus.

Voor het binnenland komt er een aangepaste campagne. De milieu-inspecteurs zullen samen met de plaatselijke politie worden betrokken om risico-buurten op te zoeken. Om de muskieten uit te roeien zal er intensief worden bespoten. Voordat het nieuwe schooljaar aanvangt zullen ook de scholen muskietenvrij worden gemaakt. Er zal een lesbrief worden opgesteld voor de leerkrachten, waardoor via de leerlingen ook ouders worden bereikt. Voor informatie kan men bellen naar het Bureau Openbare Gezondheidszorg op het nummer 499494 toestel 125 tot 15.00 uur. Het nummer 8836643 is dag en nacht beschikbaar.

 

Comentar

Comentar