De uitgaven voor 2015 zijn begroot zijn voor SRD 9.270.462.000, terwijl de ontvangsten geraamd zijn op SRD 8.603.982.000. Hiermee zal het begrotingstekort SRD 666.480.000 bedragen. Dit blijkt uit een missive van de Raad van Ministers (RvM).

 

Op 4 september zijn de begrotingen van de zeventien ministeries definitief goedgekeurd door de RvM, nadat die aanvankelijk op 7 augustus reeds waren goedgekeurd.

 

De ruim SRD 9.2 miljard aan uitgaven betreft een totaal overzicht van de apparaatskosten en de beleidsmaatregelen. Terwijl de overheidsuitgaven in 2014 ten opzichte van 2013 met SRD 113,7 miljoen waren gestegen, betreft de toename van de uitgaven nu ruim SRD 2.3 miljard.

 

Op woensdag 1 oktober zal de begroting door president Desi Bouterse in een buitengewone openbare vergadering gepresenteerd worden aan De Nationale Assemblee. Tevens zal het staatshoofd de jaarrede uitspreken.

Comentar

Comentar