In de congreshal zijn vandaag de districtraadleden en ressortraadsleden (rr-leden) van Paramaribo geinstalleerd. Bij de verkiezingen van 25 mei jongstleden zijn 200 personen gekozen of herkozen tot rr-leden . Aan deze leden werd de eed of belofte formule voorgelezen door districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost.

Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) was ook aanwezig bij dit plechtig moment. Zowel Betterson als Miranda benadrukte het belang van de dr en rr leden bij de verdure ontwikkeling van het land. Volgens Miranda moet de gemeenschap kunnen rekenen op deze leden dat zij een verandering kunnen brengen in de leefsituatie.

Publicidade

Betterson geeft aan dat deze ambtenaren voor de komende vijf Jaren in hun ressorten de ogen en oren zijn van de gemeenschap . Hij zegt dat deze ambtenaren vroeger niet gekend waren. Tegenwoordig zijn ze van veelwaarde als gekeken wordt naar de uitvoering van het decentralisatieproject.  Sushma die gekozen is in pontbuiten zegt dat er nog veel te doen is . “We moeten gaan afronden waarmee we zijn gestart. Zo hebben we nog ontawteringsproblemen en huisvesting”.

De overige districten volgen tussen 8 juli en 27 juli.

Comentar

Comentar