De prikacties die de Bond van Ambtenaren bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (B.A.S.Z) gepland had voor donderdag en vrijdag, zijn na een onderhoud met minister Alice Amafo opgeschort. Naar zeggen van bondsvoorzitter Lesley Cronie is het onderhoud constructief geweest.

 

Publicidade

Amafo gaf toe dat er weinig gecommuniceerd is met de bond. De bewindsvrouwe heeft aangegeven dat enkele punten van de bond reeds in uitvoering zijn, of in de pijplijn zitten. Ook heeft zij beloofd dat de interne opleidingen te weten Maatschappelijk Werker, Computer Trainingen, Kader training en Project Formulering en Crèche Training binnenkort zullen aanvangen. Met betrekking tot de benoemingen is er een overzicht gestuurd naar haar collega minister van Binnenlandse Zaken. Tevens zal gewerkt worden aan verhoging van de toelagen. De overwerkvergoeding is naar zeggen van Amafo reeds afgehandeld en opgestuurd voor betaling.

Comentar

Comentar