Van de 100 personen zijn 90 actieve gevallen. Tijdens een persbriefing is bekend gemaakt dat de lock down die nu geldt, verscherpt wordt. De verscherping is bedoeld om de Covid-19 epidemie in te dammen. He steven is om de situatie beheersbaar te maken geeft Cleopatra Jessurun, directeur van Volksgezondheid, te kennen tijdens de persbriefing. Ze gaf ook aan dat het aantal niet op 100 zal blijven. De komende weken zullen meer gevallen zich aandienen.

De essentiële diensten tijdens de lock down periode is verdeeld in drie categorieën. Een categorie heeft individuele dispensatie brief nodig om over straat te gaan,  bij de ander categorie kan een bedrijf een algemeen dispensatie brief aanvragen waarbij namen moeten worden doorgegeven en de derde categorie heeft geen dispensatie brief nodig.

Publicidade

Essentiële diensten die INDIVIDUELE dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven OP NAAM) zijn:

 • Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
 • Apotheken
 • Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.)
 • Supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri
 • Petshops
 • Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
 • Servicestations, uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
 • Productiebedrijven met exportverplichtingen
 • Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen
 • Productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van de gezondheid vervaardigen
 • Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
 • Import- en exportbedrijven
 • Begrafenisondernemers
 • religieuze leiders
 • Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
 • Vliegmaatschappijen
 • Callcenters
 • Vuilophaaldiensten
 • Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
 • Geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
 • Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID-19 voorzorgsmaatregelen
 • Overheidskantoren en -instanties
 • De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc.
 • Het Surinaams Rode Kruis

De essentiële diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage zijn:

 • Multinationals en diens leveranciers
 • Parastatale bedrijven en diens leveranciers
 • Essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
 • Beveiliging- en bewakingsbedrijven
 • Geregistreerde nierdialyse centra
 • Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
 • Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bijvoorbeeld storingsdiensten en distributie van belkaarten)
 • Financiële instellingen
 • Haven en luchthaven activiteiten
 • Mediahuizen

Essentiële diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven zijn:

 • Veiligheidsdiensten (Nationaal Leger, Korps Politie Suriname, Korps Penitentiaire Ambtenaren, Korps Brandweer Suriname (KBS), Douane, BBS, DNV, NCCR en de Kustwacht)
 • Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar