Kenneth Amoksi — Foto: Luiz Paulo

De regering heeft kennisgenomen van de serie ernstige misdrijven van de afgelopen dagen. De minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi, stelt gerust dat deze misdrijven een ernstige inbreuk op de echtsorde heeft gemaakt. Deze statement doet de minister Juspol naar aanleiding van recente misdrijven.

Amoksi heeft als minister van Justitie en Politie opdracht gegeven aan de korpschef om met voortvarendheid te werken aan de opsporing van deze verdachten, opdat hun aanhouding en aldus – verwijdering uit de maatschappij – een feit is. De regering zal onder geen beding toestaan dat de veiligheid van de burger onder druk komt te staan. Daartoe zullen er in de komende periode belangrijke beleidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen. Veiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de regering benadrukt de bewindsman.

Publicidade

Op de samenleving doet Amoksi ook een beroep alle informatie die verdacht lijkt, te rapporteren aan de politie. Sociale controle: “See something, say something”. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een veilige maatschappij zegt hij. Aan de nabestaanden biedt de regering haar condoleances aan en nogmaals geeft de regering de garantie dat opsporing en aanhouding van de verdachten hun hoogste prioriteit heeft.

Comentar

Comentar