De Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen heeft met financiering door het Nationaal Bureau Genderbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de achter ons liggende periode enkele zasdaagse trainingen “Preventie Huiselijk Geweld” verzorgd voor leerkrachten op VOS. VOJ, en LBO niveau en voor zorgleerkrachten van de basisscholen.

mulheres, suriname, stop geweld3Doel van de trainingen was naast het geven van inzicht in de problematiek van Huiselijk Geweld?Geweld Tegen kinderen ook het aanreiken van vaardigheden om signalen van voorgenoemd geweld te herkennen, deze bespreekbaar te maken en hulpverleningsinstanties, w.o de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen.
In dit kader vond hedenmorgen de certificaat uitreiking aan 65 deelnemers die de trainingen hebben gevolgd. Volgens Margo Bean directeur van van de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen is dit aantal nog lang niet voldoende om het probleem op te lossen, er moet nog meer geld vrijkomen zodat er nog meer mensen getraind kunnen worden.

Comentar

Comentar