Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) — Foto: Luiz Paulo

In de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID) zijn 41 positieve gevallen van Covid-19 bevestigd. Het outbreak managementteam heeft dit gisteren in rapportage ontvangen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Naar aanleiding van deze zorgelijke ontwikkeling, hebben de ministers van Volksgezondheid, Justitie en Politie en de minister van Defensie onmiddellijk acties ondernomen om de verdere verspreiding tegen te gaan. De positieve gevallen zijn onmiddellijk afgezonderd van de rest en er wordt door een medisch team een analyse gemaakt van de medische conditie van de geïnfecteerde.

Publicidade

Het ministerie van Justitie en Politie zal middels het instellen van een crisisteam de beheersing en het vervolgtraject bepalen. De gemeenschap mag erop rekenen dat bij de beheersing rekening gehouden wordt met de gezondheid en veiligheid van eenieder. De penitentiaire inrichtingen werken volgens de richtlijnen en de situatie is vooralsnog onder controle.

Comentar

Comentar