De Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) en het Hof van Justitie (HvJ) hebben tien nieuwe notarissen erbij. Ze werden allen op maandag 10 februari 2020 door het Hof beëdigd. Na de eedaflegging van de nieuwe notarissen, richtte de waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks zich tot de nieuwe leden.

Hij zei dat alle tien voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorwaarden om het beroep van notaris in geheel Suriname uit te oefenen. Op basis van hun bekwaamheden wordt er verwacht dat ze eerlijk, nauwgezet en accuraat alsook onzijdig zullen handelen bij het uitoefenen van het beroep.

De notarissen zijn Akash Punwasi, Cher Marchand, Nandini Lalaram, Marion Cadogan-Boetius, Gerlynn Oord, Maureen Pinas, Anneke Chin-A-Lin, Lynden Ferdinand, Shirley Sewradj en Shavita Mahadewsing werden

Publicidade

Procureur-Generaal (pg) Roy Baidjnath Pandy ging in op de verantwoordelijkheden en juridische aspecten die gekoppeld zijn aan het ambt van notaris. Hij vroeg de aandacht voor het adequaat regelen van het proces voor het initiëren van het klachtrecht. Hij pleitte voor goed onderzoek en het zonder pardon toepassen van het tuchtrecht.

De pg gaf verder aan dat door de groei in het aantal praktiserende notarissen er stringent de hand gehouden moet worden op de bepalingen inzage het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij plaatste ook zijn kanttekening over het feit dat een notaris internationaal wordt aangemerkt als een poortwachter om een bijdrage te kunnen leveren aan activiteiten van money laundering. Vaak passeren notariële akten niet volgens de juiste procedures. “Als er sprake is van iets ongebruikelijk met transacties, dient de notaris het te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties”, aldus de pg.

Foto: NII

Laat je reactie achter.

Comentar

Comentar